2101a-20P033ii_THOMAS HOLZMANN_26x13x15_Gips_ca1960

2101b-20P033i_THOMAS HOLTZMANN_26x13x15_Gips_ca1960_

2101c-20P033iii_THOMAS HOLZMANN_26x13x15_Gips_ca1960 copia

2101d-20P033j_Karin Mai mit der Maske von HOLZMANN_JU1 copia

2102a-24P088vi_PJOTR UND TIL THIELE_

2102b-24P089i_TIL THILE_46x14x27_Gips_1964_

2102c24P089ii_TIL THIELE_46x14x27_Gips_1964_

2102d-24P088ii_PJOTR SCHRÖTER_46x21x22_Gips_1964_V P

2102e-24P088iii_PJOTR SCHRÖTER_46x21x22_Gips_1964_V P

2102f-24P088v_PJOTR SCHRÖTER_46x21x22_Gips_1964_V P

2103a-26P064ii_RUSSIAN GIRL_fao_Gips_ca1966_VU

2103b-26P064i_RUSSIAN GIRL_FAO_Gips_ca1966_VU

2104a-29P053ii_ELSA WAGNER_25x15x19_Gips_1969

2104b-29P053i_ELSA WAGNER_25x15x19_Gips_1969_

2104c-29P053iii_ELSA WAGNER_25x15x19_Gips_1969_

2105a-30P028ii HANS RICHTER 27x18x24 Bronze 1970

2105b-30P028iii HANS RICHTER 27x18x24 Bronze 1970

2106a-31P042jj_BURKHARD GRASHORN_30x25x19_Gips_1971_V P

2106b-31P042j_BURKHARD GRASHORN_30x25x19_Gips_1971_V P

2106c-31P042jjj_BURKHARD GRASHORN_30x25x19_Gips_1971_V P

2107a-32P075ixTOGLIATTI_FAO_Bronze_ca1972_V U

2107b-32P075iiixTOGLIATTI_FAO_Bronze_ca1972_V U

2108a-33P072jjj_SIDONIA_29x20x19_Bronze_1973_V Luty

2108b-33P072jj_SIDONIA_29x20x19_Bronze_1973_V Luty

2108c-33P072j_SIDONIA VON BORKE_29x20x19_Bronze_1973_V Luty

2108d-33P072i_SIDONIA_29x20x19_Gips_1973_V U

2108e-33P072ii_SIDONIA_29x20x19_Gips_1973_V U

2108f-33P072iii_SIDONIA_29x20x19_Gips_1973_V U

2109-33P070i STUDENT FAO Steingus 1973 VU

2109a-30P068i SERAFINO 37x23x23 Steinguß 1974 VP

2109b-34P068ii+iii 37x23x23 Steinguß 1974 VP

2110-35P041i SIZILIANISCHER BAUER FAO ca75 VU

2111a-36P058j_CESARE ZAVATTINI_FAO_Gips_ca76_VP

2111b-36P058jj_CESARE ZAVATTINI_FAO_Gips_ca76_VP

2111c-36P058jjj_CESARE ZAVATTINI_FAO_Gips_ca76_VP

2111d-36P058iii_CESARE ZAVATTINI_FAO_Gips_ca76_VP

2111e-36P058iv_CESARE ZAVATTINI_Größe der Figürchen

2112a-37P002ii_ARMIN WEGENER_27x21x24_Bronze_1977

2112b-37P002i_ARMIN WEGENER_27x21x24_Bronze_1977

2112c37P002iii_ARMIN WEGENER_27x21x24_Bronze_1977

2113-37P009j MR SILVOUSPLAIT 24x31x30 Terracotta 1977 FAO

2114a-37P039iii AYTHAN R

2114b-37P039ii AYTAN R

2114c-37P039i AYTHAN R

2115a-38P026i EINÄUGIGER 36x30x25 Terracotta 1978

2115b-38P026ii+iii EINÄUGIGER 36x30x25 Terracotta 1978

2116a-38P001j ALFRED HRDLICKA 26x21x24 Terracotta 1978

2116b-38P001i_ALFRED HRDLICKA_26x21x24_Terracotta_1978

2116c-38P001ii_ALFRED HRDLICKA_26x21x24_Terracotta_1978

2116d-38P001iii_ALFRED HRDLICKA_26x21x24_Terracotta_1978

2117a-58P023iiix_ALTER HRDLICKA_30x25x23_Gips_1998

2117b-58P023iix_ALTER HRDLICKA_30x25x23_Gips_1998

2117c-58P023ix_ALFRED HRDLICKA_30x25x23_Gips_1998

2117d-58P023jjx_ALTER HRDLICKA_30x25x23_Ton_1998

2117e-58P023jx_ALTER HRDLICKA_30x25x23_Ton_1998

2118a-34P004iii_GIACOMO MANZU_28x22x26_Bronze_1974_V P+K_

2118b-34P004ii_GIACOMO MANZU_28x22x26_Bronze_1974_V P+K_

2118c-34P004i_GIACOMO MANZU_28x22x26_Bronze_1974_V P+K

2119-d38P031a1iv_NURJEV_FAO_Bronze_1978_V P

2119a-38P031a1i_NURJEV_FAO_Bronze_1978_V P

2119b-38P031a1ii_NURJEV_FAO_Bronze_1978_V P

2119c-38P031a1iii_NURJEV_FAO_Bronze_1978_V P

2120a-38P031ii NUREJEV 36x21x24 Gips 1978

2120b-38P031i NUREJEV 36x21x24 Gips 1978

2121a-48P091i FRANCESCA 32x22x24 Gips ca8789 VP

2121b-48P091ii+iii FRANCESCA 32x22x24 Gips ca8789 VP

2121c-48P091iv+v FRANCESCA 32x22x24 Gips ca8789 VP

2122-38P034iii MAGD 33x18x29 Terracotta 1978

2123a-38P050i LOU EISLER-FISCHER 29x20x23 Terracotta 1978 V Schaller

2123b-38P050ii+iii, LOU EISLER FISCHER 29x20x23 Terracotta 1978 V Schaller

2123c-38P050j LOU EISLER FISCHER 1978

2124- 39P061i ELISABETH FAO Terracotta ca79 VU

2125a-39P062a_GRUPPE GUGGING_Psychiatr

2125b-39P062 EINZELPORTRÄTS DER GRUPPE GUGGING 1979

2126-40P047 JONATHAN SHAN US Bildhauer FAO Ton ca80 VU

2127a-41P013i+ii WILHELM VON jOHNSTON 33x27x22 Bronze 1981 Vb P

2127b-41P013iii+j WILHELM VON JOHNSTON 33x27x23 Bronze 1981 VP

2128a-41P036i PROF GEORG BURKHARDT 29x19x24 Bronze 1981 VB P

2128b-41P036ii+iii PROF GEORG BURKHARD 29x19x24 Bronze 1981 VBP

2129a-41P048 FASSBINDER FAO Gips 1982 VU

2129b-41P045 TOTENMASKE FASSBINDER 1982 Priv

2130a-42P022i_ANDREA_32x21x24_Gips_1982_V P

2130b-42P022ii+iii, ANDREA VON MIROW 32x21x24 Gips 1982

2131a-42P022j_ANDREA_32x21x24_Bronze_1982_V P

2131b-42P022jj_ANDREA_32x21x24_Bronze_1982_V P

2131c-42P022jjj_ANDREA_32x21x24_Bronze_1982_V P

2131d-42P022jjjj_ANDREA_32x21x24_Bronze_1982_V P_

2131e-42P022k_ANDREA_32x21x24_Bronze_1982_V P

2132a-42P054ii_ANGELA VON JOHNSTON_33x17x25_Gips_1982_V P_

2132b-42P054i_ANGELA VON JOHNSTON_33x17x23_Ton_1982_V P_

2132c-42P054iii_ANGELA VON JOHNSTON_33x17x25_Gips_1982_V P_

2133a-42P049i SEEFEHLLNER FAO Ton 1982 VBP

2133b-42P049i SEEFEHLNER FAO Ton 1982 VBP

2133d-42P049iiii_SEEFEHLNER_Betrachtung des Porträts_1982

2134a-42P090iii WALTER ZÖLLER 29x22x25 Bronze 1982 VP

2134b-42P090iv+ii WALTER ZÖLLER 29x22x25 Bronze 1982 Vp

2134c-42P090i+v WALTER ZÖLLER 29x22x25 Bronze 1982 VP

2135a-43P059i_ABESAN WIRD MODELLIERT_FAO_ca83_VP

2135b-43P059ii_ABESAN WIRD MODELLIERT_FAO_ca83_VP

2136a-43P066i BRUNO GRIECO FAO Ton 1983 VB Bologna

2136b-43P066ii BRUNO GRIECO FAO Ton 1983 VB Bologna

2136c-43P066iii BRUNO GRIECO mit Karin 1983

2137-43P079i DAME FAO Gips ca84 VU

2138a-44P081iv_MOMO UND SEINE ABBILDUNG

2138b-44P081iii_MOMO_34x17x21_Gips_1984_V P

2138c-44P081ii_MOMO_34x17x21_Gips_1984_V P

2138d-44P081i_MOMO_34x17x21_Gips_1984_V P

2139a-45P011ii_PINA BAUSCH_31x17x24_Gips_ca 1985

2139b-45P011i_PINA BAUSCH_31x17x24_Gips_ca 1985

2139c-45P011iii_PINA BAUSCH_31x17x24_Gips_ca 1985

2140a-45P037iii FLORIAN BURKHARDT 13J 42x17x21 Gips 1985 VP

2140b-45p037ii+i FLORIAN BURKHARDT 13J Gips 1985 V P

2141-45P052_HARTMANN KINDER_FAO_Gips_ca1985_V P

2142a-46P074ii FELLINI 28x22x26 Gips 8696

2142b-46P074iii FELLINI 28x22x26 Gips 8696

2142c-46P074v+i FELLINI 28x22x26 Gips 8696

2143a-46P074jv_FELLINI_28x22x26_Bronze_86_96_V Gummels

2143b-46P074j_FELLINI_28x22x26_Bronze_86_96_V Gummels

2143c-46P074jj_FELLINI_28x22x26_Bronze_86_96_V Gummels

2143d-46P074jjj_FELLINI_28x22x26_Bronze_86_96_V Gummels

2144a46xP030ii CELIBIDACHE I 39x24x28 Gips 1986

2144b-46xP030iii+i CELIBIDACHE 1 39x24x28 Gips 1986

2145a-47P015ii CELIBIDACHE 2 34x26x27 Gips ca87

2145b-47P015i+iii CELIBIDACHE 2 34x26x27 Gips 87

2146-47P015iiii+j CELIBIDACHE 2 in Hand und in Bronze 34x26x27 ca87 VB- P

2147a-47P084i_FERDINAND VON HUTTEN_38x18x23_Gips_1987_V P

2147b-47P084ii_FERDINAND VON HUTTEN_38x18x23_Gips_1987_V P

2147c-47P084iii_FERDINAND VON HUTTEN_38x18x23_Gips_1987_V P

2148-48P086ii_FERDI 2J_25x20x21_Bronze_198-_V AvMirow

2149-48P087ii_FLORI 4M_11x15x21_Bronze_198-_V AvMirow

2150-48P082 DAVID FAO Gips 1988 VP

2151a-50P017j INGRID WARBURG SPINELLI 33x20x23 Ton ca90

2151b-50P017i INGRID WARBURG SPINELLI 33x20x23 Gips ca90

2151c-50P017ii+iii INGRID WARBURG SPINELLI 33x20x23 Gips VBP

2152a-50P051i  ZENMEISTER FAO Gips 1990 VP

2152b-50P051ii ZENMEISTER FAO Gips 1990 VP

2153a-50P085iii_JOHANNA VON HUTTEN_31x16x24_Gips_1990_V P

2153b-50P085ii_JOHANNA VON HUTTEN_31x16x24_Gips_1990_V P

2153c-50P085i_JOHANNA VON HUTTEN_31x16x24_Gips_1990_V P

2154a-51P027i UNBEKANNTER HERR 29x20x23 Gips 1991

2154b-51P027ii+iii UNBEKANNTER HERR 29x20x23 Gips 1991

2155a-52aP019I GESCHE OLBRICH 30x19x20 Gips 1992 VBP

2155b-52aP019ii+iii GESCHE OLBRICH 30x19x20 Gips 1992 VBP

2155c-52aP019j MODELLIEREN VON GESCHE OLBRICH

2156a-52bP043iv VOLKER OLBRICH FAO Gips 1992 VU

2156b-52bP043i_VOLKER OLBRICH wird porträtiert_FAO_1992

2156c-52bP043ii_V OLBRICH fast fertig_FAO_1992

2156d-52bP043iii_Dialog mit Gipskopf_FAO_1992

2157a-52P016i RIBES 44x23x30 Gips patiniert 1992

2157b-52P016iii+ii RIBES 44x23x30 Gips 1992

2158a-52P024i LUISE RINSER 27x19x18 Gips 1992

2158b-52P024ii+iii LUISE RINSER Gips 1992 VBU

2159a-53P006iii_K H BÖHM_27x17x20_Bronze_1993

2159b-53P006ii_K H BÖHM_27x17x20_Bronze_1993

2159c-53P006i_K H Böhm_27x17x20_Bronze_1993

2160a-53P007i_MARCEL MARCEAU_34x21x24_Gips_1993

2160b-53P007ii_MARCEL MARCEAU_34x21x24_Gips_1993

2160c-53P007iii_MARCEL MARCEAU_34x21x24_Gips_1993

2161a-53P008iii_MONIKA VENHOFEN_33x22x25_Bronze_1993_V P

2161b-53P008ii_MONIKA VENHOFEN_33x22x25_Bronze_1993_V P

2161c-53P008i_MONIKA VENHOFEN_33x22x25_Bronze_1993_V P

2162a-53P010iii_PETER LÜHR_28x18x23_Bronze_1993

2162b-53P010ii_PETER LÜHR_28x18x23_Bronze_1993

2162c-53P010i_PETER LÜHR_28x18x23_Bronze_1993_VB Kammerspiele Schaller K

2163a-53P032iii ALBRECHT GOES 26x21x22 Gips 1993 VB P

2163b-53P032ii+iii ALBRECHT GOES 26x21x22 Gips 1993 VBP

2164a-54P014i_PROF PUGLIESE_30x18x23_Gips_1994_V P

2164b-54P014ii_PROF PUGLIESE_30x18x24_Gips_1994_VB P_

2164c-54P014iii_PROF PUGLIESE_30x18x23_Gips_1994_VB P_

2164d-54P014jj 2xPUGLIESE in Bronze

2165a-54P018i ALICE VON PLATEN 29x20x22 Gips 1994 VB P

2165b-54P018ii ALICE VON PLATEN 29x20x22 Gips 1994 VB P

2165c-54P018iii ALICE VON PLATEN 29x20x22 Gips 1994 VB P

2165d-54P018j ALICE VON PLATEN in Ton 1994

2166a-54P020iii_HILDE DOMIN_27x20x23_Gips_1994_VB P

2166b-54P020ii_HILDE DOMIN_27x20x23_Gips_1994_VB P

2166c-54P020i_HILDE DOMIN_27x20x23_Gips_1994_VB P

2167a-54P020j_HILDE DOMIN_27x20x23_Bronze_1994

2167b-54P020jj_HILDE DOMIN_27x20x23_Bronze_1994_V p

2168a-54P073ii DEBORAH 27x17x21 Gips ca94

2168b-54P073iii+i DEBORAH 27x17x21 Gips ca94

2170a-55P046iii+k PROF AMMON FAO Bronze 1995 VP

2170b-55P046iv+  PROF AMMON FAO Bronze 1995 VP

2171a-55P080ll VERONIKA in Ton mit Rose

2171b-55P080jj_VERONIKA_31x18x23_Bronze_1995_V P

2171c-55P080ii_VERONIKA_31x18x23_Bronze_1995_V P

2171d-55P080jjj_VERONIKA_31x18x23_Bronze_1995_V P

2171e-55P080iii_VERONIKA_31x18x23_Bronze_1995_V P copia

2171f-55P080j_VERONIKA_31x18x23_Bronze_1995_V P

2171g-55P080i_VERONIKA_31x18x23_Bronze_1995_V P

2172-56P071i RAGAZZO FAO Ton ca95 VU

2173-56P076iii CAROLINA FAO Gips ca96 VU

2174a-51P077i SIMONETTA DI ROCCO 29x18x24 Gips 1991 V P

2174b-51P077ii SIMONETTA DI ROCCO 29x18x24 Gips 1991 V P

2174c-51P077iii SIMONETTA DI ROCCO 29x16x24 Gips 1991 VP

2175-57P044 MÄDCHEN FAO Ton ca97 VU

2176-57P055 KLEINES SEGELOHR FA= Gips ca97 VU

2177a-57p021jj GRETE WEIL 32x22x23 Bronze ca99 V LMU

2177b-57P021j GRETE WEIL 32x22x23 Bronze, ca

2177c-57P021jjj GRETE WEIL 32x22x23 Bronze ca99 V LMU

2178a-57P021i GRETE WEIL 32x22x23 Gips 1992

2178b-57P021ii GRETE WEIL 32x22x23 Gips 1992

2178c-57P021iii GRETE WEIL 32x22x23 Gips 1992

2179-57P021k GRETE WEIL persönlich und in Ton

2180a-57P078i SIGNORA SCONOSCIUTA FAO Gips ca97 VU

2180b-57P078ii+iii SIGNORA SCONOSCIUTA FAO Gips ca97 VU

2183a-58P038iii PROF

2183b-58P038ii+iPROF WERNER HANSEN 32x20x23 Bronze 1998 VBP

2184a-59P003ii_AUGUST EVERDING_32x24x25_Bronze_1999

2184b-59P003i_AUGUST EVERDING_32x24x25_Bronze_1999

2184c-59P003iii_AUGUST EVERDING_32x24x25_Bronze_1999

2185a-62P012ii SOPHIE SCHOLL 33x28x22 Bronze 2002

2185b-62P012i+iii SOPHIE SCHOLL 33x28x22 Bronze 2002

2186a-63P005iii_GIOVANNI CACACI_29x24x22_Bronze

2186b-63P005ii_GOVANNI CACACI_29x24x22_Bronze_2003

2186c-63P005i_GIOVANNI CACACI_29x24x22_Bronze_2003_V P

2187-66P040 LUNA 1J H ca 25cm Ton 2006